القائات

گفتم شاید این بی خودی های ما هم بدرد کسی خورد

نمایشنامه

نمايشنامه:

نمايشنامه متني است كه نمايش از روي آن خوانده، تمرين و اجرا مي شود و آن يكي از انواع متون ادبي است كه براي نمايش تنظيم مي شود. در آغاز نمايشنامه بعد از آوردن نام آن اشخاص ، نمايش يا شخصيت هاي نمايشنامه نام برده مي شوندوسپس شرح مختصري از محيط داستان، سن وسال و قد و چهره ي اشخاص داده شده و بعد گفتگوي اشخاص آورده مي شود. كارها و حركات بازيگران داخل كروشه() و اگر حجم زيادي داشته باشد با حروف ريزتر چاپ مي گردد. نمايش اغلب به چند قسمت تقسيم مي شود و هر قسمت با پايين آمدن يا كشيدن پرده اي خاتمه مي يابدو قسمت بعدي با بالا يا كناررفتن پرده شروع مي شود، از اين رو هر قسمت از نمايش را " پرده " گويند. 
چگونگي آرايش هر پرده هم در ابتداي هر پرده مي آيد.

هر پرده هم ممكن است به قسمت هاي كوچكتري تقسيم شود كه با روشن و خاموش شدن نور اعلام گردد كه به هر قسمت يك " صحنه "گويند.

انواع نمايشنامه:

1- نمايشنامه كمدي: به نمايشنامه هائي اطلاق ميگردد كه موضوع داستان آن خنده آور، شاد و نشاط آور باشد

2- نمايشنامه درام:اگر موضوع داستان نمايشنامه چنان باشد كه در آن اشخاص بازي تصاوير واقعي از زندگي را نشان دهند نمايشنامه درام خواهد بود.

3- نمايشنامه ملودرام:ممكن است درام مايه اي از كمدي نيز داشته باشد كه در اينصورت به آن نمايشنامه ملودرام گويندكه گاهي اين مسئله بصورت پايان خوش نمايش نمود مي يابد.

4- نمايشنامه تراژدي:اگر نمايشنامه وقايع فوق العاده مصيبت بار و غم انگيز نظير مرگ پدر، برادر،فرزند و …را نمايش دهد در زمره ي نمايشنامه هاي تراژيك يا تراژدي مي گنجد.

5- نمايشنامه طنز:گاهي نمايشنامه هاي كمدي حاوي پيام نيز مي باشندكه ممكن است تلخ و گزنده يا حتي سياه نما هم باشند، اين نمايشنامه ها طنز هستند.

6- نمايشنامه هجو:چنانچه نمايشنامه در بيان حالات كمدي يا طنز دردام مسخره كردن افراد يا موضوعات بيافتد نمايشنامه در زمره ي نمايشنامه هاي هجو شناخته مي شود.

7- نمايشنامه لغو:نمايشنامه هاي طنز يا هجوي كه بصورت بي بند وبار مسائل خانوادگي و غیر اخلاقی را مطرح نمايند در اين دسته مي گنجند.

 

اجزاء اصلي نمايش:

هنر نمايش دو جز اصلي دارد.

1- داستان(محتوي):داستان يا قصه يا محتوي همان حرفي است كه نويسنده قصد دارد آنرا القا نمايد.در حقيقت همان پيام نمايش است و بر دو نوع است:

الف:محتواي اصلي يا اورجينال كه از تخيل خود نويسنده بر اساس واقعيت يا حتي غير آن نشات مي گيرد، نظير روح داستاني حاكم بر بينوايان ويكتور هوگوكه براي اولين بار و توسط او مطرح شد.

ب:اقتباسي كه همان شكل برگرفته شده از يك كار هنري انجام شده است. براي فهم مطلب تصور كنيد هنرمندي از روي داستان ويكتور هوگو يك فيلم سينمائي بسازد.

2- ساختار دراماتيك(فرم):ساختار دراماتيك اساسي ترين عنصر در هر اثر هنري است و به اين صورت تعريف مي شود: ارائه اثر به بهترين وجه بگونه اي كه بيشترين اثر را بر تماشاچي بگذارد.

رمز آن هم چيزي جز كسب دانش مربوط به ساختار دراماتيك نيست!بخش عمده اي از آن در حيطه ي علم مي گنجد كه بايد در دانشكده هاي هنرهاي دراماتيك كسب كرد يعني زبان نمايش و راههاي استفاده از تكنيك هاي تئاتري اما بخش ديگر آن به شناخت، شعوروآگاهي خالق اثر بستگي دارد كه در قالب علمي نمي گنجد و بيشتر بعد هنري مد نظر است كه بايستي با مطالعه مداوم در ارتقا اين بينش كوشيدو قابل كسب در هر دانشكده اي نيست.

مفاهيم و واژه هاي تئاتري:

براي اينكه هنرجويان ارجمند بتوانند با مفاهيم مقدماتي تئاتر آشنا شوند در حد همان مقدماتي بعضي از واژه ها و مفاهيم اصلي مورد نياز را براي آنان با زبان ساده بازگو مي نمايم.

1- سن:محلي است كه در آن نمايش از روي متن نمايشي تمرين و در نهايت اجرا مي شود و اغلب بصورت سكوئي بالاتر از سصح ديد تماشاچي و در برخي اوقات در ميان آنها ساخته ميگردد.

2- پرده: هر نمايش به قسمتهائي تقسيم مي شود اگر هر قسمت با باز و بسته شدن پرده اعلام شود به هر قسمت يك پرده گويند.يك نمايشنامه مي تواند يك پرده يا بيشتر باشد.

3- صحنه: قسمتي از نمايش را كه از پرده كوچكتر است و با روشن و خاموش شدن نور اعلام مي شود صحنه گويند.

4- آوانسن: بخش جلويي هر صحنه را كه اغلب بصورت نيم دايره طراحي و ساخته مي شود را گويند.آوانسن مهم ترين قسمت يك صحنه است و هر چند در برخي مواقع با تمهيدات تئاتري مي توانيم بخش انتهائي صحنه را مهم نمايش دهيم مثلا با نورپردازي موضهي انتهاي صحنه كه اهميت آنرا نشان مي دهد اما حقيقتا مهم ترين بخش صحنه بدليل نزديكي با تماشاچي همان آوانسن است.

5- نويسنده: كسي است كه بدلايل شخصي يا غير شخصي متني را براي اجرا يا ثبت در تاريخ مي نويسد.اين متن مي تواند در قالب داستان كوتاه، رمان يا داستان بلند و نمايشنامه كه از جمله متون اصلي ادبي هستند بگنجد.

6- كارگردان: وي كسي است كه مسئوليت اساسي اجراي يك نمايش را از تدارك مراحل آغازين تا اتمام اجرارا برعهده دارد و مسئول مطالعه متن، انتخاب بازيگران،تقسيم نقش هاو…تامراحل ديگر نظير طراحي جزئيات حركات بازيگران و…مي باشد.

7- بازيگر: كسي است كه مسئول اجراي حركات و … محوله توسط كارگردان به منظور ايفاي يك نقش هنري است.

8- ميزان سن: به مجموعه حركاتي كه يك بازيگر به طراحي و دستور كارگردان در صحنه اجرا مي نمايد مي گويند.

9- ديالوگ: كليه ي گفتگوهاي دو يا چند نفره بازيگران در نمايش كه معمولا با احساسات گوناگون همراه است ديالوگ مي گويند.ديالوگ بيشتر بصورت برون گرا ادا مي شود.

10- مونولوگ: مجموعه گفتگوها و زمزمه هائي كه يك بازيگر با خود دارد و بصورت درون گرا ادا ميگردد مونولوگ گويند.

11- ميميك چهره: به حركات ريز چهره ي بازيگر اطلاق مي گردد.

12- دكور: هر آنچه كه در يك نمايش بعنوان ابزار صحنه در معرض ديد تماشاچي قرار مي گيرد دكور است و براي آن دو مسئوليت مهم طراحي دكور و ساخت و اجراي آن متصور است كه دو وظيفه و سمت طراح دكور و سازنده دكور عناوين آن مي باشند.فردي كه كار دكور انجام ميدهد دكوراتور نام دارد.

13- گريم: به عمل چهره پردازي بازيگران در نمايش گويندو دو مسئول طراحي گريم و اجراي آن براي گريم و چهره پردازي مقرر شده است كه در اكثر مواقع در نمايش هاي آماتوري بصورت تخصصي طراحي و اجرا نمي شود.اين عمل با استفاده از وسايلي ميسر است كه كار با هريك تخصص ويژه اي را مي طلبد و نقش آن در نمايش بسيار بنيادي است.در نمایش های سطحی وآماتور از وسایلی شبیه ابزار های آرایش زنان مثل کرم سفیدکننده – مدادسیاه و قهوه ای- ماتیک های قرمز و قهوه ای و... استفاده می شود که تقریبا شکل بازیگران در چهره ی فرد نقاشی می شود!برای پاک کردن گریم قبل از شستن ضروری است با شیر پاک کن و پنبه گریم از چهره زدوده شود و سپس با آب و صابون شسته گردد.

14- افكت: به كليه ي محيطي كه ممكن است بصورت زنده يا توسط دستگاه پخش صوت در نمايش اجرا گردد افكت گويندو صداهائي مثل رعد وبرق، خش خش خرد شدن برگ زير پاي بازيگر، شليك گلوله، ترمز ماشين، زوزه ي حيوانات وحشي يا باد و… كه در برخي نمايش ها لازم هستند مي گويند.

15- نور: بدليل اهميت اين مبحث آنرا به عنوان يك بحث نيمه تخصصي مطرح مي نمايم.

از آنجائيكه نمايش در بيشتر اوقات در محلي سرپوشيده تمرين و اجرا مي شود بحث نور يكي ار كليدي ترين مباحث است كه هر فرد تئاتري بايستي تا حدي با آن آشنا باشد.

انواع نور:

الف: نور عمومي: اين نور همان نوري است كه از روبرو به صحنه نمايش مي تابد ويك نور اصلي است. خاصيت تخت كنندگي و فاقد بعد بودن به همراه وجود سايه هاي مزاحم در پشت سر بازيگران از محدوديت هاي اين نور است ولي بقدري اين نوع از نور اهميت دارد كه تحت هيچ شرايطي در نمايش هاي ساده قابل اغماض نيست.حداكثر زاويه ي تابش اين نور نسبت به خط افق بين 25 تا 45 درجه است كه بهترين زاويه همان 25 درجه مي باشد.

ب: نور جانبي: اين نور نوري است كه از طرفين به صحنه مي تابدو سايه هاي مزاحم نور تخت را تا حدي تخفيف داده و كم مي كند اما از بين نمي برد. اين نور كه از چپ و راست صحنه مي تابد با همان بهترين زاويه يعني 25 درجه تا حداكثر 45 درجه قابل تابش است و به سوژه هاي موجود در صحنه حالتي سه بعدي مي بخشد.

ج: نور پشت: اين نور از بالا و پشت بازيگران بطرف تماشاچيان تابيده مي شود به گونه اي كه از ديد تماشاچيان مخفي باشد.اين نور سايه هاي مزاحم نور عمومي روبرو و نورهاي جانبي را در صورت تنظيم دقيق بصورت كامل حذف مي كندو به نور بكرانديا بك گراند معروف است.

د: نور موضعي: يك نور مهم و اساسي در نمايش است كه بخش كوچكي از صحنه يا موضوع را روشن مي كند و براي تاكيد بخشيدن به يك شوژه ي انساني يا غير انساني كاربرد دارد. با اين نوع از نور مي توان حتي در انتهاي صحنه كه كم خاصيت ترين بخش صحنه است از آوانسن كه مهم ترين بخش صحنه است نقطه اي مهم تر ساخت!و نظر تماشاچيان را براي مدتهاي مديد معطوف آن نمود.

و:نورهاي رنگي: نوع ديگري از نور مي باشد كه با وسيله هاي رنگي با نام فيلتر رنگي قابل طراحي و اجرا بر روي موضوعات بوده و حالات مختلفي را براي تماشاچي تداعي مي نمايد.شناخت نورها و رنگهاي اصلي و كاربرد روانشناسانه آنها عمده ترين خاصيت است كه طراح نور بايستي از آن مطلع باشد تا بهترين نوع نورپردازي را ارائه نمايد.

تذکر:

+ نوشته شده در  پنجشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۲ساعت 13:53  توسط مرصاد  | 

دولت بودجه

در آمدِ نفتی دولتهای پس از انقلاب از نظر قدرت خرید و ثروتی که عاید کشور می کرده اند به تفکیک از این قرار است:

در آمد نفتی سالانه دولت موسوی به طور متوسط، معادل ۲۲۰۰ تن طلا

در آمد نفتی سالانه دولت هاشمی رفسنجانی به طور متوسط، معادل ۲۹۰۰ تن طلا

در آمد نفتی سالانه دولت خاتمی به طور متوسط، معادل ۱۸۰۰ تن طلا

در آمد نفتی سالانه دولت احمدی نژاد به طور متوسط، معادل ۱۳۰۰ تن طلا بوده است.

به عبارت دیگر، به طور متوسط، قدرت خرید درآمدهای نفتی دولت احمدی نژاد، معادل ۵۷ درصد قدرت خرید تمام دولتهای قبلی بوده و به بیان دیگر، ۷۸ درصد از همه آنها کمتر بوده است.

+ نوشته شده در  پنجشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۲ساعت 1:43  توسط مرصاد  | 

دولت بودجه

در آمدِ نفتی دولتهای پس از انقلاب از نظر قدرت خرید و ثروتی که عاید کشور می کرده اند به تفکیک از این قرار است:

در آمد نفتی سالانه دولت موسوی به طور متوسط، معادل ۲۲۰۰ تن طلا

در آمد نفتی سالانه دولت هاشمی رفسنجانی به طور متوسط، معادل ۲۹۰۰ تن طلا

در آمد نفتی سالانه دولت خاتمی به طور متوسط، معادل ۱۸۰۰ تن طلا

در آمد نفتی سالانه دولت احمدی نژاد به طور متوسط، معادل ۱۳۰۰ تن طلا بوده است.

به عبارت دیگر، به طور متوسط، قدرت خرید درآمدهای نفتی دولت احمدی نژاد، معادل ۵۷ درصد قدرت خرید تمام دولتهای قبلی بوده و به بیان دیگر، ۷۸ درصد از همه آنها کمتر بوده است.

+ نوشته شده در  پنجشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۲ساعت 1:43  توسط مرصاد  | 

خرید از تئاتر شهر

http://gishetheater.com/

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم آبان ۱۳۹۲ساعت 13:58  توسط مرصاد  | 

نمایش های تیوال

http://www.tiwall.com/theater/events/

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم آبان ۱۳۹۲ساعت 13:29  توسط مرصاد  | 

آدرس تئاترها 2

تماشاخانه ایرانشهر

خيابان طالقانی، خيابان شهيد موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر جنب خانه هنرمندان  تلفن:  ( 16 - 88814115 )  

-----------------

خانه نمایش - اداره برنامه های تئاتر و خانه نمایش

میدان فردوسی، خیابان انقلاب، بعد از خیابان ایرانشهر، خیابان شهید موسوی، دست راست کوچه شهید محمد

------------------------

تماشاخانه سنگلج

نشانی:  خیابان وحدت اسلامی، پایین تر از میدان حسن آباد، ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، تماشاخانه سنگلچ

شماره تماس:  55625444 و 55630871 

----------------------

تناتر شهر

چهار راه ولی عصر (عج)، ضلع غربی پارك دانشجو

۶۶۴۰۸۸۵۲ , ۶۶۴۶۰۵۹۵ , ۶۶۴۹۴۳۶۳

---------------------

تالار برج آزادی

تهران ،میدان آزادی ،برج آزادی

----------------

تالار حافظ

خیابان انقلاب، چهارراه کالج، خیابان حافظ، بلوار استاد شهریار، روبروی تالار وحدت

-------------------

تماشاگه مهر

خیابان حافظ

---------------------

سالن نمایش كانون پرورش فكرى

خیابان فاطمى، خیابان حجاب

-----------------------

تالار گلريز

خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي-نرسيده به ميدان فرهنگ

---------------------------------

خانه هنرمندان - تالار انتظامی

خيابان طالقاني،‌ بعد از ايرانشهر،‌خيابان شهيد موسوي شمالي،ضلع جنوبي باغ هنر

------------------------------------

تماشاخانه ایرانشهر

تهران، خيابان طالقانی، خيابان شهيد موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، جنب خانه هنرمندان

--------------------------

تالار مولوی

تهران ،خیابان انقلاب ،خیابان 16 آذر

------------------------------

سالن شهید آوینی دانشگاه تهران

تهران-خیابان انقلاب

----------------------------

خانه نمایش

میدان فردوسی، خیابان انقلاب، بعد از خیابان ایرانشهر، خیابان شهید موسوی، دست راست کوچه شهید محمد آقا، پلاک 34

--------------------------

تالار دماوند

میدان امام حسین(ع)، ابتداى خیابان دماوند

-------------------------------------

تالار رودكی

خیابان حافظ ، خیابان استاد شهریار

-----------------------

تالار سنگلج

تهران - حافظ جنوبی - بعد از پارك شهر - ابتدای خيابان بهشت

---------------------------

تالار فرهنگ

تهران - خیابان حافظ - پایین تر از چهارراه کالج

---------------------------------

تالار كسرى

خیابان انقلاب ، نبش بهار

----------------------------------------

تالار محراب

خیابان ولیعصر، چهارراه امام خمینى (ره)

-----------------------

تالار مولوى

خیابان انقلاب ، خیابان ۱۶ آذر

-----------------------------

تالار نصر

خیابان انقلاب ، لاله زارنو

----------------------------------------------

تالار هنر

میدان هفت تیر ، ورزشگاه شیرودی ، خیابان شهید مفتح ، خیابان ورزنده

--------------------------------

تالار وحدت

سالن تئاتر

خیابان حافظ ، خیابان استاد شهریار

------------------------------

تئاتر عروسكی مجموعه شهید چمران

خیابان دكتر شریعتى ، بالاتر از آیت الله صدر

--------------------

تالار اندیشه

تقاطع حافظ و سمیه، روبروى دانشگاه امیر كبیر، حوزه هنرى سازمان تبلیغات هنرى اسلامى

--------------------------

تالار پارس

خیابان انقلاب ، نبش بهار 

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم آبان ۱۳۹۲ساعت 13:14  توسط مرصاد  | 

سایت تئاتر

http://tamashakhaneh.ir/ticket/index.aspx

تماشاخانه ایرانشهر

--------------------

http://tehran-theater.blogfa.com/

سایت تمامی تالار ها و اجراهای آنها، سایت کاملا جامع


+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم آبان ۱۳۹۲ساعت 13:13  توسط مرصاد  | 

آدرس تئاترها 1

سالنهای تئاتر شهر تهران

تئاتر شهر (تالار اصلى)

۵۸۰ نفر

ظرفیت

چهار راه ولی عصر (عج)، ضلع غربی پارك دانشجو

آدرس

۶۴۶۰۵۹2و۶۴۶۰۵۹3 و ۶۴۶۰۵۹4

تلفن

۶۴۶۰۵۹۵

دورنگار

تئاتر شهر هر روز به جز شنبه ها از ساعت ۱۶ الى ۱۹ آماده فروش بلیط نمایشهاست.
( تئاتر شهر شنبه ها تعطیل است )

تئاتر شهر (تالار چهار سو)

۱۲۰ نفر

ظرفیت

چهار راه ولی عصر (عج)، ضلع غربی پارك دانشجو

آدرس

۶۴۰۸۸۵۲ , ۶۴۶۰۵۹۵ , ۶۴۹۴۳۶۳

تلفن

۶۴۶۰۵۹۵

دورنگار

تئاتر شهر هر روز به جز شنبه ها از ساعت ۱۶ الى ۱۹ آماده فروش بلیط نمایشهاست.
( تئاتر شهر شنبه ها تعطیل است )

(تئاتر شهر (تالار خانه خورشید

چهار راه ولی عصر (عج)، ضلع غربی پارك دانشجو

آدرس

۶۴۰۸۸۵۲ , ۶۴۶۰۵۹۵ , ۶۴۹۴۳۶۳

تلفن

۶۴۶۰۵۹۵

دورنگار

تئاتر شهر هر روز به جز شنبه ها از ساعت ۱۶ الى ۱۹ آماده فروش بلیط نمایشهاست.
( تئاتر شهر شنبه ها تعطیل است )

تئاتر شهر (تالار سایه)

۱۰۰ نفر

ظرفیت

چهار راه ولی عصر (عج)، ضلع غربی پارك دانشجو

آدرس

۶۴۰۸۸۵۲ , ۶۴۶۰۵۹۵ , ۶۴۹۴۳۶۳

تلفن

۶۴۶۰۵۹۵

دورنگار

تئاتر شهر هر روز به جز شنبه ها از ساعت ۱۶ الى ۱۹ آماده فروش بلیط نمایشهاست.
( تئاتر شهر شنبه ها تعطیل است )

تئاتر شهر (تالار قشقایى)

۱۰۰ نفر

ظرفیت

چهار راه ولی عصر (عج)، ضلع غربی پارك دانشجو

آدرس

۶۴۰۸۸۵۲ , ۶۴۶۰۵۹۵ , ۶۴۹۴۳۶۳

تلفن

۶۴۶۰۵۹۵

دورنگار

تئاتر شهر هر روز به جز شنبه ها از ساعت ۱۶ الى ۱۹ آماده فروش بلیط نمایشهاست.
( تئاتر شهر شنبه ها تعطیل است )

تئاتر شهر (تالار كوچك)

۸۰ نفر

ظرفیت

چهار راه ولی عصر (عج)، ضلع غربی پارك دانشجو

آدرس

۶۴۰۸۸۵۲ , ۶۴۶۰۵۹۵ , ۶۴۹۴۳۶۳

تلفن

۶۴۶۰۵۹۵

دورنگار

تئاتر شهر هر روز به جز شنبه ها از ساعت ۱۶ الى ۱۹ آماده فروش بلیط نمایشهاست.
( تئاتر شهر شنبه ها تعطیل است )

تئاتر شهر (تالار نو)

۸۰ نفر

ظرفیت

چهار راه ولی عصر (عج)، ضلع غربی پارك دانشجو

آدرس

۶۴۰۸۸۵۲ , ۶۴۶۰۵۹۵ , ۶۴۹۴۳۶۳

تلفن

۶۴۶۰۵۹۵

دورنگار

تئاتر شهر هر روز به جز شنبه ها از ساعت ۱۶ الى ۱۹ آماده فروش بلیط نمایشهاست.
( تئاتر شهر شنبه ها تعطیل است )

تئاتر شهر (نمایشنامه خوانى - كافه تریاى سالن اصلى)

چهار راه ولی عصر (عج)، ضلع غربی پارك دانشجو

آدرس

۶۴۰۸۸۵۲ , ۶۴۶۰۵۹۵ , ۶۴۹۴۳۶۳

تلفن

۶۴۶۰۵۹۵

دورنگار

تئاتر شهر شنبه ها تعطیل است.

تئاتر عروسكی مجموعه شهید چمران

خیابان دكتر شریعتى ، بالاتر از آیت الله صدر

آدرس

۲۲۱۵۳۵۴

تلفن

تالار اندیشه

تقاطع حافظ و سمیه، روبروى دانشگاه امیر كبیر، حوزه هنرى سازمان تبلیغات هنرى اسلامى

آدرس

۵-۸۸۹۲۰۰۱

تلفن

تالار پارس

خیابان انقلاب ، نبش بهار

آدرس

۳۱۱۸۸۱۱

تلفن

تالار جوان

خیابان دكتر شریعتى، بالاتر از آیت الله صدر

آدرس

۳-۲۲۰۳۰۳۱

تلفن

تالار دماوند

میدان امام حسین(ع)، ابتداى خیابان دماوند

آدرس

۹۴۴۸۸۴

تلفن

تالار رودكی

خیابان حافظ ، خیابان استاد شهریار

آدرس

۶۷۰۵۱۰۱

تلفن

تالار سنگلج

ضلع جنوبی پارك شهر ، خیابان بهشت

آدرس

۵۶۲۵۴۴۴ , ۵۶۳۰۸۷۱

تلفن

تالار فرهنگ

خیابان حافظ

آدرس

۶۷۰۴۴۲۱

تلفن

تالار كسرى

خیابان انقلاب ، نبش بهار

آدرس

۸۸۲۶۹۳۹

تلفن

تالار محراب

خیابان ولیعصر، چهارراه امام خمینى (ره)

آدرس

۶۴۰۶۲۷۳

تلفن

تالار مولوى

خیابان انقلاب ، خیابان ۱۶ آذر

آدرس

-

تلفن

تالار نصر

خیابان انقلاب ، لاله زارنو

آدرس

۹-۳۱۱۳۸۳۸ , ۳۱۱۱۵۱۵

تلفن

تالار هنر

میدان هفت تیر ، ورزشگاه شیرودی ، خیابان شهید مفتح ، خیابان ورزنده

آدرس

۸۳۰۶۶۴۰ , ۸۸۱۳۴۴۰

تلفن

تالار هنر شنبه ها تعطیل است.

تالار وحدت

خیابان حافظ ، خیابان استاد شهریار

آدرس

۶۷۳۱۴۱۹ , ۷-۶۷۰۵۱۰۱

تلفن

تماشاگه تاریخ

خیابان میرداماد

آدرس

۸۷۸۸۶۸۰

تلفن

تماشاگه مهر

خیابان حافظ

آدرس

۸۸۰۴۰۷۱

تلفن

سالن نمایش كانون پرورش فكرى

خیابان فاطمى، خیابان حجاب

آدرس

۸۹۵۱۵۰۳

تلفن

سینما تئاتر گلریز

خیابان سید جمال الدین اسد آبادى، بین خیابان سى ام و سى و دوم

آدرس

۸۷۱۸۷۱۳

تلفن

فرهنگسراى بهمن

میدان بهمن

آدرس

۵۰۵۱۳۸۷

تلفن

فرهنگسراى گلستان

نارمك ، خیابان گلستان

آدرس

۲۵۴۱۵۸۹

تلفن

فرهنگسراى نیاوران

خیابان پاسداران

آدرس

۲-۲۲۸۷۰۸۱

تلفن

فرهنگسراى هنر

پل سیدخندان ، خیابان ارسباران

آدرس

۸۶۴۸۱۸

تلفن

قصر یخ

خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از توانیر

آدرس

۶-۸۷۷۵۰۱۱

تلفن

مجموعه فرهنگى آزادى

میدان آزادى

آدرس

۵-۶۰۲۳۹۵۱

تلفن

مركز تئاتر كانون

بلوار كشاورز ، پارك لاله

آدرس

۸۹۶۶۱۱۹

تلفن

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم آبان ۱۳۹۲ساعت 13:5  توسط مرصاد  | 

حقیقت شرعیه 3


فصل چهارم:نقش علم اصول در علم معانی و بیانقاعده تمایز معنای حقیقی لفظ از غیر آن
الف-وضع الفاظ:
مفهوم شناسی:
وضع:در اصطلاح عبارت است از قرار دادن لفظ در برابر معنا و اختصاص معنا به لفظ (159) 
اقسام وضع عبارت است از :
1.وضع تعیینی :هنگامی که دلالت لفظ بر معنا بر اثر جعل و تخصیص باشد آن را وضع تعیینی می نامند مثل نام گذاری کودکان(160)
2.تعینی: هنگامی که دلالت لفظ بر معنا در اثر اختصاص لفظ به معنا باشد که منشا آن کثرت استعمال است ، یعنی در اثر کاربرد زیاد یک واژه برای یک معنا ذهن افراد با آن کاربرد انس میگیرد و از آن لفظ بدان معنا منتقل می شود که به آن وضع تعینی گویند مثل لفظ (صلاه)در مورد(عبادت مخصوص ) بین مسلمانان و لفظ (زکاه) برای ( مالیات خاص) که این الفاظ در اثر کاربرد زیاد در معنای اصطلاحی آن ، از معنای لغوی دعا و رشد و پاکی دور شده و هرگاه در قرآن و بین مسلمانان به کار رود به معنای اصطلاحی حمل می شود مگر آنکه قرینه ای برای اراده معنای لغوی باشد 

حقیقت شرعیه ومتشرعه:
 

حقیقت شرعیه: اگر الفاظ برای معانی اصطلاحی در زمان پیامبر وضع شده باشد آن را حقیقت شرعیه می نامند
حقیقت متشرعه: اگر لفظ برای معانی اصطلاحی (شرعی) در زمان بعد از پیامبر وضع شده باشد حقیقت متشرعه می نامند .
با توجه به دو تعریف فوق اگر این الفاظ حقیقت شرعیه باشند لازم است الفاظ(صلاه) و (زکاه) و مانند آن در قرآن و سنت پیامبر به معنای اصطلاحی تفسیر شود و اگر این الفاظ حقیقت متشرعه باشند آنها را در قرآن و سنت پیامبر به معنای لغوی تفسیر می کنیم(161) پس نتیجه میگیریم که این الفاظ به صورت تعیینی توسط شخص پیامبر واقع نشده است وگرنه برای ما نقل می شد پس وضع آنها به صورت تعینی در اثر کثرت استعمال آنها بوده است (162) این الفاظ در قرآن چند دسته هستند: 
الف-الفاظی که دارای قرائن هستند و در معانی اصطلاحی یا لغوی به کار رفته اند که طبق قرائن معنا می شوند 
ب-الفاظی که قرائن ندارند ، اگر این الفاظ مثل (صلاه) و (زکاه) باشند که استعمال زیاد داشته اند بعید است که در عصر پیامبر به صورت معنای اصطلاحی در نیامده باشند.(163) بنابراین بر معنای اصطلاحی حمل می شود مگر آنکه قرینه ای بر خلاف باشد 
ج-الفاظ نادر (که قرائن یا کاربرد زیاد نداشته باشند) مشکوک می شود در این صورت اثبات نمی شود که هنگام نزول و عصر پیامبر در معنای اصطلاحی به کار رفته است پس نمی توان آنها را به معنای اصطلاحی جدید حمل نمود 
مثال : واژه (زکاه) که در قرآن به چند معنا به کار رفته است: 
الف-معنای لغوی (زکاه) که به معنای رشد و پاکی است (164) مثل (و و حنانا من لدنا و زکاه و کان تقیا)(165) خداوند در این آیه حضرت یحیی را (زکاه) می نامد این کاربرد قرینه دارد چون(زکاه) را در مورد افراد به کار برده است 
ب-معنای اصطلاحی (زکاه) یعنی مالیات اسلامی که باید در مورد چیزهای خاص مثل گندم و جو و..... پرداخت شود مثال :
(فان تابوا و اقاموا الصلاه واتوا الزکاه فخلوا سبیلهم)(166)
ج-واژه (زکاه) به معنای انفاق و بخشش مستحبی مثال (الذین یقیمون الصلاه و یوتون الزکاه و هم راکعون )(167) بنابر نقل روایات این آیه در مورد بخشش انگشتری توسط امام علی (ع) در نماز است این بخشش مستحبی بوده است (168) این کاربرد معنای (زکاه) قرینه دارد که همان روایات و شان نزول و فضای آیه است. 
تذکر: الفاظی که در سنت پیامبر (ص) آمده است مظنون است که به معنای اصطلاحی باشد ، اما افاطی که از زمان امام علی (ع) به بعد در سنت اهل بیت آمده است به صورت معانی اصطلاحی به کار رفته است و حقیقت شرعیه شده است(169) به نظر می رسد که یک حکم کلی در مورد همه الفاظ در عصر پیامبر (ص) و اهل بیت (علیهم السلام) روا نیست و الفاظ سنت مثل الفاظ قرآن موارد مختلفی دارد (170) 
علامات وضع لفظ برای معنا : (171)
الف- تبادر : یعنی سبقت گرفتن معنا ی خاص از لفظ بدون قرینه مثال : (قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علینا مائده من السماء تکون لنا عیدا )(عید) در لغت (حالتی است که به انسان بر میگردد)(172) و در اصطلاح به معنای روز فرخنده و مبارک است که همین معنا اصطلاحی به ذهن می آید که در این صورت می توانیم آیه را بر همین معنا اصطلاحی حمل کنیم. 
ب-عدم صحت سلب و صحت حمل لفظ بر معنا مثال : (فتیمموا صعیدا طیبا )(173) در این آیه شک وجود دارد که لفظ برای خاک وضع شده یا برای (کل روی زمین) اعم از خاک وگیاه و سپس وقتی که گفتیم (وجه الارض صعید ) و حمل آن صحیح بود نتوانیم بگوئیم ( وجه الارض لیس صعید) معلوم می شود که لفظ (صعید) برای مطلق وجه الارض وضع شده است و بالعکس. 
ج-حقیقت و مجاز : (174) استعمال لفظ بر معنای آن سه گونه است:
الف-حقیقت: استعمال لفظ در معنایی که برای آن وضع شده است مثال : استعمال لفظ محمد در مورد پیامبر اسلام (ص)
ب- مجاز : استعمال لفظ در معنایی که برای آن وضع نشده اما مناسب معنای حقیقی لفظ است ، که در این صورت مثل استعمال لفظ(اسد ) در معنای مرد شجاع است.
ج-غلط:استعمال لفظ در معنایی که لفظ برای آن وضع نشده و مناسبتی با معنای حقیقی ندارد مثل استعمال لفظ (الله) برای شخص (سهراب) که یک انسان است.

اقسام مجاز(176)
 

در مورد وقوع مجاز در قرآن دو دیدگاه وجود دارد برخی قائلند که مجاز در قرآن واقع شده است ولی گروهی وقوع آن را منکر شده اند .
شبهه آنان این است که مجاز زیرا دروغ است و قرآن منزه از آن است. گوینده به سوی مجاز نمی رود مگر وقتی که حقیقت به سوی او تنگ شود و مجاز را عاریه می گیرد و این بر خدا محال است .
این شبهه باطل است و اگر بر فرض مجاز از قرآن کنار رود بخشی از نیکویی آن ساقط می شود و اهل بلاغت اتقان دارند که مجاز از حقیقت بلیغ تر است .(177)
انواع مجاز:
الف-مجاز لغوی : که همان مجاز در مفرد است یعنی استعمال لفظ در غیر معنایی که برای آن وضع شده است که دارای انواعی است از جمله حذف زیاده ، اطلاق اسم کل بر جزء ، اطلاق جزء بر کل ، اطلاق اسم خاص بر آن ، اطلاق اسم عام بر خاص ، اطلاق اسم ملزوم بر لازم ، بر عکس آن ، اطلاق اسم مسبب بر سبب و عکس آن ، نامیدن چیزی به اسم چیزی که بر آن است ، نامیدن چیزی به اسم چیزی که به سوی ان باز می گردد ، اطلاق اسم حال بر محل و عکس آن و ..... مثال : (یجعلون اصبعهم فی آذانهم)(178)ای اناملهم (اطلاق کل بر جزء ) مثال( فبما کسبت ایدیهم)، ای کسبوا (اطلاق جزء بر کل ) 
ب-مجاز عقلی : که همان مجاز در ترکیب یا مجاز اسناد است علاقه آن ملابست است یعنی فعل یا شبه فعل را به چیزی (فاعل یا نائب فاعل ) نسبت می دهند که در اصل برای آن نیست و لی از وابسته های آن است مثال: بهار گیاه را رویانید بهار ظرف روییدن گیاه است که سبب آن ولی رویاندن را به بهار نسبت داده اند مثال (اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا )(179) در اینجا آیات فاعل زیاد کردن ایمان است در حالی که فاعل حقیقی خداست و آیات سبب و واسطه است برای اثبات معنای مجاز نیازمند قرینه صارفه و معینه هستیم یعنی قرینه ای که ثابت کند معنای حقیقی مراد نیست ومعنای مجازی را مشخص سازد معمولا یک قرینه در اینجا نقش هر دو را بازی میکند
ج-کنایه(180) در لغت به معنای پوشیده سخن گفتن است ودر اصطلاح به ( عبارت یا واژه هایی گفته می شود که از آن لازم یا ملزوم عقلی معنای آن مقصود است )سیوطی اقسام کنایه را این طور بر میشمارد:(181)
الف: آگاهی دادن بر عظمت قدرت مثال : هو الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها (182) مقصود از (نفس واحده) آدم است 
ب: ترک لفظ به لفظ زیباتر مثل (زوجها) در آیه فوق که مقصود حوا است .
ج: ترک تصریح به الفاظی که قبیح است مثل کنایه از جماع به ملابسه ، مباشره ، افضاء ، رفث (183 و 184 ).
د: برای مبالغه مثل (بل یداه مبسوطان)(185) که کنایه از وسعت بخشش الهی است. 
نکته : در معانی کنایی توقف می شود تا اینکه مقصود پنهانی آیه به وسیله دلیل روشن شود یعنی در اینجا نیازمند قرینه هستیم تا روشن شودئ که معنای کنایی الفاظ مراد گوینده است چون قبلا بیان شد که دلالت التزامی از دلالتهای لفظیه و ظواهر کلام به شمار می آید
د-تعریضی(186): تعریض همان تلویح است ، تعریض عبارت است از اینکه گوینده مقصود خود را به شنونده بفهماند بدون آنکه بدان تصریح کند مثال: (بل فعله کبیرهم هذا فسئلواهم ان کانوا ینطقون )(187) ابراهیم (ع) فرمود که از بتها پرستش کنید ، در حالی که می دانست بتها سخن نمی گویند این سخن نوعی ریشخند همراه با اقامه دلیل بر ناتوانی بتها بود. 
فصل پنجم :نقش علم اصول در علوم قرآنیمفهوم شناسی(188)
نسخ: در لغت به معنای (زایل کردن چیزی بوسیله چیز دیگر است که بعد از آن می آید) مثل زایل کردن سایه بوسیله خورشید و نسخ کتاب یعنی به معنای زایل کردن حکمی به وسیله حکم دیگر است که بعد آن می آید (189)
نسخ در اصطلاح به معنای (رفع قانون سابق است که به حسب ظاهر اقتضای دوام دارد بوسیله قانون لاحق ، بطوری که اجتماع آنها با همدیگر ممکن نباشد):پس اگرحکم ازابتدامحدوده زمانی خاصی داشته باشدواعلام شودرفع آن حکم نسخ به شمارنمی آید، و تفاوت نسخ با تخصیص و تقیید آن است که در نسخ رفع حکم از تمام افراد موضوع می شود در حالی که در تخصیص و تقیید اینگونه نیست و اصل حکم برداشته نمی شود بلکه برخی افراد به وسیله مخصص یا مقید از شمول حکم خارج می شود .
تذکر: (190) واژه (نسخ) در اصطلاح قدما به معنای مصطلح امروز ی (برداشته شدن حکم آیه ) نبوده ، بلکه به معنای تخصیص یا تقیید مصطلح امروزی بوده است و شاید از همین روست که قدما تعداد زیادی از آیات قرآن را منسوخ می شمارند 
اقسام نسخ: (191) 
الف-نسخ حکم فقط : یعنی آیه ای بیاید و حکم آیه دیگر را بردارد بدون آنکه کاری با تلاوت آیه داشته باشد.
ب-نسخ تلاوت فقط بدون نسخ حکم 
ج-نسخ تلاوت همراه با حکم 
تذکر: (192)حال که نسخ به سه قسم تقسیم شد قسم اول از نسخ را مشهور علمای اسلام اعم از شیعه و سنی قبول دارند ولی قسم دوم و سوم مورد نزاع است
اقسام نسخ ازجهت ناسخ ومنسوخ:(193)
الف- نسخ قرآن با قرآن: این نوع از نسخ جایزاست ودرموردآِِِیات متعددادعاشده است ولی وقوع آن موردتردید جدی است وتنها مثال پذیرفته شده آ ن آیه نجوی (194) است (195) این مثال هم مخدوش است چون اصل مطلوبیت حکم باقیست و فقط وجوب آن بر طرف شده است (196) 
ب-نسخ سنت بوسیله قرآن : این مورد هم جایز است وهم واقع شده است و مثال مشهور آن مساله قبله است که در اسلام بر اساس سنت پیامبر (ص) مردم تا مدتی به طرف بیت المقدس نماز می خواندند ولی بعد از نزول آیات تغییر قبله (197) قبله مسلمانان به طرف کعبه باز گشت 
ج-نسخ قرآن بوسیله سنت قطعی یا اجماع: شیخ خالد عبد الرحمن العک این نوع نسخ را می پذیرد و دلیل آن را روایتی می داند که پیامبر (ص) در نماز یک آیه از سوره مومنون را فراموش کرد و به (ابی) اعتراض کرد که چرا یاد آوری نکردی و او گفت گمان کردم نسخ شده سپس آن حضرت فرمود: (لو نسخت لا انباتکم بها )
قاعده تفسیر قرآن به قرآن:
الف- تفسیر متشابه به حکم (198) 
مفهوم شناسی
محکم : در لغت از ریشه (حکم) به معنای ( منع برای اصلاح ) است و محکم چیزی است که شبه ای از جهت لفظ و معنا در آن نیست مثال: (قل هو الله احد)(199)
نکته : از دیدگاه صاحب نظران علوم قرآنی محکمات قرآن شامل نصوص و ظواهر می شود(200)
متشابه:در لغت از ریشه (شبه) به معنای همانندی و کیفیت است و متشابه در قرآن مطلبی است که به خاطر متشابهت معنایی یا لفظی به مطلب دیگر تفسیر آن مشکل است(201) 
برخی صاحب نظران علوم قرآنی می نویسند: متشابه کلامی است که احتمال معانی مختلف دارد از ای رو مقصود گوینده پوشیده است و ظاهر کلام از مراد گوینده خبر نمی دهد و در موضع تردید و شبهه است (202) 
کلام متشابه به مثل کلام مبهم است مه مراد گوینده در هر دو روشن نیست و فرق آنها این است که متشابه تاویل می شود ولی کلام مبهم تفیسر نمی شود و در موضع تردید و شبهه نیست مثال: (فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام ومن یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء)(203) این آیه از این جهت متشابه است که هدایت و گمراهی را به خدا نسبت داده است واین با اختیار انسان چالش دارد و نیز این آیه از جهت کیفیت به وجود آمودن شرح صدر و تنگی سینه مبهم است(204)حال با توجه به اینکه ما محکم و متشابه را تعریف کردیم وآشنایی اجمالی با محکم و متشابه پیدا کردیم برای روشن شدن مطلب چند نمونه قرآنی از آیات محکم و متشابه برای شما عزیزان می آوریم :
آیات محکم :
چند دسته از آیات قرآن دارای آیات محکم بیشتری است (205) 
الف-آیات قانون گذاری : ( آیات التشریع یا آیات الاحکام ) مثل آیات مربوط به حدود ، قصاص ، حد زانی ، حد سارق ، ....) و(آیات ارث و ازدواج و طلاق و غذاهای حرام)(206)
ب-آیات مواعظ و آداب مثل آیه 58 سوره نور در مورد آداب ارتباط فرزندان باپدر و مادر و آیه 53 سوره احزاب در مورد آداب مهمانی و ...
ج-برخی آیات مربوط به خدا شناسی مثل (قل هو الله احد)(207) و (لیس کمثله شی)(208)
آیات متشابه (209) چند دسته از آیات قرآن هستند که آیات متشابه بیشتری دارند:
الف-آیات مربوط به تقدیر و هدایت و ضلالت مثل : (فیضل الله من یشاء و یهدی من یشاء)(210) و(ید الله فوق ایدیهم)(211)
ارجاع متشابهات به محکمات (212)خداوند در آیه هفتم سوره آل عمران آیات محکم را (ام الکتاب) معرفی کرده است واژه (ام )به معنای هر چیزی است که اصل وجود چیز دیگر باشد یا وسیله تربیت یا اصلاح یا مبدء آن باشد هنگامی که واژه متشابه ای از قرآن شناسایی شد آن را به آیه محکم مناسب با موضوع آن باز 
می گردانیم تا با قرینه آیه محکم تاویل و توجیه آیه متشابه روشن گردد مثل :(ید الله فوق ایدیهم)(213)و (جاء ربک )(214)
این آیات متشابه اند، چون ممکن است معنای جسمیت خدا از آن برداشت شود ولی هنگامی که این آیات را به آیه (لیس کمثله شی)(215) باز گردانیم روشن می شود که دست معمولی و آمدن جسمانی مقصود آیه نیست وگرنه خدا مثل دیگران میشود پس منظور از (ید) در آیه اول قدرت الهی و مانند آن است و در آیه دوم چیزی در تقریر است مثل:(جاء امر ربک) 
ب-تفسیر مطلق به مقید (216) برخی از آیات قرآن به طور مطلق و بدون قید آمده است و برخی دیگر مقید است یا قیدی برای آیات مطلق به شمار می آید از اینرو تفسیر آیات مطلق بدون توجه به آیات مقید صحیح نیست و در حقیقت مراد جدی متکلم را روشن نمی سازد به عبارت دیگر آیات مقید مفسر آیات مطلق است به عنوان مثال در برخی آیات قرآن به طور مطلق آمده است (اقیموا الصلاه)(217) اما در برخی دیگر از آیات قرآن این اطلاق را مقید به زمان خاص کرده است و می فرماید: (اقم الصلاه لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر)(218)نماز را خورشید (ظهر) تا نهایت تاریکی شب (نیمه شب ) بر پا دارید و خواندن نماز بامداد را مراقبت کن.
ج-تفسیر آیات عام به خاص: (219) برخی آیات عام است و افراد زیادی را شامل می شود که بوسیله الفاظی همچون (کل) مشخص می شود و برخی دیگر این عمومات را تخصیص میزند ، تفسیری از قرآن مقصود خداوند را مشخص می سازد و مطلب آیه را کاملا روشن می کند که آیا عام به خاص کنار هم گذاشته شود به عبارت دیگر آیات خاص آیات عام را تفسیر می کند مثال : در مورد ازدواج در قرآن آمده است :(فانکحوا ما تاب لکم من النساء)(220) ولی در جای دیگرموارد خاص و استثناء ذکر میکند و می فرماید : (ولا تنکحوا ما نکح اباوکم من النساء الا ما قد سلف انه کان فاحشه و مقتا و ساء سبیلا حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم...)(221) در آیات نخست ازدواج با همه زنان دلخواه مجاز شمرده شده است اما در آیات بعد نخست همسر پدر و مادر و دختر و .... استثناء شده است و از این طریق عام فوق را تخصیص زده است سپس این عام دوم (ممنوعیت ازدواج با همسر پدر ) تخصیص خورده است 
د- تفسیر آیات مجمل به وسیله آیات مبین(222) 
بعض از آیات قرآن در یک موضوع به صورت سر بسته و مختصر سخن گفته است و برخی دیگر همان موضوع را توضیح داده و بیان کرده است آیات دسته دوم مفسر آیات مجمل روشن نمی شود و تفسیر قرآن به درستی تحقق نمی یابد مثال :قرآن در مورد خوردن گوشت حیوانات می فرماید:(احلت لکم بهیمه والدم و لحم الخنزیر )(223) در آیه اول به صورت مجمل فرمود گوشت برخی از حیوانات بر شما حرام شده است که در آینده روشن می شود و در آیه دیگر این موارد را توضیح داد و بیان کرد در حقیقت آیه دوم تفسیر آیه اول است. 
ه-جمع آیات ناسخ ومنسوخ: (224)برخی از آیات قرآن کریم بیان کننده احکامی اند سپس آیات دیگر بر اساس مصلحت و شرائط جدید نازل شده است و آیات قبل را نسخ کرده است و احکام جدیدی آورده است مثال : در آیات سوره مجادله بر مومنان دستور داده شده که هنگام سخن گفتن خصوصی با پیامبر (ص) صدقه بدهند و تنها کسی که بدین حکم عمل کرد امام علی (ع) بود و همین حکم در آیه بعد نسخ شد(225)
بخش دوم: مباحث حجّت
مقدمه:
مباحث حجت مهمترین و اساسی ترین مبحث در علم شریف اصول است به گونه ای که بدون این مبحث سایر مطالب اصولی راه به جایی نمی برد و اثری بر آنها مترتب نیست دلیل و سر مساله آن است که تمام مباحث بخش اول یعنی (مباحث الفاظ ) و تمام مباحث بخش دوم یعنی (ملازمات عقلیه) عموما یک سلسله مباحث صغروی بود و واضح است که صغری بدون انضمام کبری کلی به آن هرگز منتج نخواهد بود حال آن کبری کلی که به صغریات روح و ارزش می بخشد و بدون آن وجود صغریات است ، در مباحث حجت بیان می شود. حال که با اهمیت و ارزش زیر بنایی این مباحث آشناشدیم بر خود لازم میدانیم که به طور اجمالی پیرامون این مساله گفت و گو نماییم و اموری که علمای اسلام اعم از شیعه و سنی در طول تاریخ به عنوان منابع تشریع اسلامی پذیرفته اند مورد بررسی قرار دهیم لذا پیش از ورود به مباحث اصلی در این بخش لازم است نکته ای را متذکر شویم و آن نکته عبارت است از معنای (حجت) حجت دارای چهار معناست یک معنا در لغت دو معنا در اصطلاح منطق و یک معنا در اصطلاح اصولیین 
الف-معنای لغوی : حجت در لغت هر آن چیزی است که صلاحیت دارد در مقام خصومت توسط آن علیه دیگری احتجاج شود .
ب-معنای اول منطقی : حجت عبارت است از مجموعه قضایای معلومه مرتبط به هم که با کیفیت و چینش خاص کنار هم گذارده می شود به منظور رسیدن به یک مطلوبی و کسب معلومات تازه تر . 
ج-معنای دوم منطقی: حجت عبارت است از حد وسطی که ما برای اثبات اکبر برای اصغر به آن احتجاج می کنیم .
د-معنای اصولی : و آن عبارت است از (کل شی یثبت متعلقه و لا یبلغ درجه القطع) و مقصود ما از حجیت در این بخش حجت به معنای اصطلاح اصولیین است(226) و لذا ما در این بخش از حجیت کتاب و سنت و ظواهر و شهرت بحث می کنیم.
فصل اول: حجیت قرآنقرآن مجید تنها معجزه جاودانه رسول گرامی اسلام است و از آن رهگذر که دین مبین اسلام دینی پایدار و همیشگی و برای همه نسلها در همه عصر ها نازل شده پس معجزه آن نیز باید متناسب با دین جاودانه باشد. ما معتقدیم که آن قرآنی که از سوی پروردگار جهانیان به توسط یک پیک آسمانی و امین وحی الهی حضرت جبرائیل (ع) بر پیامبر اسلام نازل گردیده همین قرآن است که هم اکنون در میان ما مسلمانها موجود است و هیچ تحریفی در آن رخ نداده است نه تحریف به زیاده که جمله ای یا آیه ای یا سوره ای به آن اضافه شده باشد و نه تحریف به نقصان که بخشی از قرآن کم شده باشد و خود قرآن می فرماید (انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون) (227)
تا اینجا هر چه گفتیم از مسلمات قوم و لا ریب فیه است ولی سخن به اینجا ختم نشده است بلکه باید بدانیم که از طرفی همین قرآن که کلام الله و وحی الهی است دارای دو جنبه می باشد 1. جنبه صدور 2. جنبه دلالت
از ناحیه صدور ، قرآن مجید قطعی الصدور است زیرا در طول تاریخ در میان مسلمین در حد تواتر این معنا ثابت بوده و هست ولی از ناحیه دلالت ، کل قرآن قطعی الدلاله نیست زیرا که به نص خود قرآن آیات آن دو دسته اند: 1.محکمات 2.متشابهات ، ومحکمات نیز دو دسته اند: 
1. نصوص قرآن قطی الدلاله هستند و احتمال خلاف درآنها نیست ولی نصوص بسیار کم است عمده آیات ظواهر است ، ظواهر که دلالت آنها بر مراد قطعی و جاز مانه نیست زیرا که احتمال اراده خلاف ظاهر هر چند خیلی ضعیف وجود دارد حال حجیت ظواهر قرآن متوقف است بر اثبات حجیت مطلق ظواهر ولی گروهی از اخبار یها حجیت ظواهر قرآن را منکرند ولی ظاهر کلام دیگران را حجت می دانند .
واز طرف دیگر در قرآن ناسخ ومنسوخ ، عام و خاص ، مطلق و مقید ، مجمل و مبین ، و....است. از این امور به این نتیجه می رسیم که بسیاری از آیات قران قطعی الدلاله نیستند و لذا از این نواهی و ابعاد مقداری باید پیرامون قرآن سخن بگوئیم تا حجیت قرآن هم از ناحیه صدور و هم از ناحیه دلالت تکمیل گردد.(228)
مهمتریت مباحثی که در رابطه با قرآن مربوط به علم اصول می شود عبارت است از :
*آیا ظاهر قرآن برای غیر معصومین حجیت دارد یا خیر؟
*آیا نسخ قرآن امری ممکن است یا محال؟
از این دو بحث ، بحث اول در باب ظواهر از همین بخش بحث خواهد شداما در ارتباط با نسخ قرآن سه مطلب مطرح است 1.حقیقت نسخ 2. امکان نسخ در قرآن 3. وقوع نسخ در قرآن.
اما نسخ در اصطلاح عبارت است از (رفع ما هو ثابت فی الشریعه من الاحکام و نحوها)(229)
ثبوت حکم دو نوع است: الف- ثبوت ظاهری ب- ثبوت واقعی 
الف-ثبوت ظاهر ی : آن است که حکمی به حسب ظاهر کلام مولا استنباط می گردد و از ظهور خطاب برداشت می شود
اگر چه مراد واقعی و جدی مولا نیست(230)
ثبوت واقعی: آن است که حکمی به حسب واقع و لوح محفوظ هم ثابت بوده نا اینکه تنها از ظاهر خطاب استفاده شود.
حال نسخ عبارت است از رفع حکمی که به حسب واقع در شرع مقدس ثابت بوده و اما رفع حکمی که در ظاهر خطاب ثابت شده نامش نسخ نیست بلکه تخصیص یا تقیید یا تبیین است و کلمه (احکام) و نحو ها در تعریف جمع با (ال) است و چنین جمعی مفید عموم است و مراد تمام احکام شرعیه است اعم از تکلیفیه و وضعیه که وضع و رفع آنها در دست شارع است و منظور از (نحو ها) کلیه امور دیگری است که رفع و وضع آنها به دست شارع به ما هو خالق کائنات می باشد از تعریف نسخ خارج شده اند (231) زیرا که در آنها تعبیر به نسخ نمی شود بلکه به جای نسخ (بداء) به کار می برند درباره انواع نسخ و اینکه آیا امکان نسخ وجود دارد یا نه در فصل ششم از بخش اول توضیح دادیم وبه همین مقدار از توضیحات در اینجا اکتفاء می کنیم .
فصل دوم : حجیت سنتسنت در اصطلاح فقهای اسلام علی العموم عبارت است از قول و فعل و تقریر پیامبر (ص) است.منشا ای اصطلاح در روایات نبویه رسول خدا (ص) پیروان خویش را امر فرمود به اینکه از سنت من متابعت کنید(232)
سنت در اصطلاح فقهای شیعه از آن رهگذر که به عقیده دانشمندان شیعه امیرالمومنان و فرزندان معصوم ان حضرت از سوی خداوند به مقام امامت تعیین و منصوب گردیده اند گفتار و اعمال آنها جاری مجری گفتار و اعمال پیامبر است بدین معنا که همان طوریکه قول ، فعل و تقریر پیامبر (ص) حجت است همچنین قول و فعل وتقریر معصوم هم حجت دارد (233) فلسفه این توسعه آن است که به عقیده ما ائمه (ع) همانند سایر محدثان و راویان نیستند که تنها از قول پیامبر گزارش دهند تا در نتیجه گفتار آنان از این حیث حجت باشد. که عادل و یا ثقه هستند همانند باقی روات حدیث ، بلکه آنها خود منبع جوشان و خروشان تشیع اسلامی و قانون های خدائی اند و همانطوری که رسولخدا (ص) منبع تشریع است و هر چه می گوید بیان واقع است همچنین پیشوایان معصوم شیعه نیز اینگونه اند منتهی پیامبر (ص) از طریق وحی الهی با واقع مرتبط است و ائمه از طریق دیگری از قبیل الهام با واقع مرتبطند و یا از طریق تلقی و گرفتن از معصوم قبلی آگاه می شود (234)حال که معلوم شد سنت با آن دایره وسیعی که دارد شامل افعال و اقوال و تقریرات ائمه (ع) هم می شود در نزد علمای شیعه منبع احکام شرعیه است و می گوئیم اگر مکلف بتواند مستقیم و بدون واسطه این سنت را تحصیل کند یعنی از زبان خود امام (ع) بشنود و یا در فعل و امضاء اومشاهده کند در اینصورت حکم الله واقعی را از سرچشمه اصلی و حقیقی آن دریافت نموده و از ناحیه سند این حکم شک و تردیدی ندارد اگرچه از ناحیه دلالت ممکن است جزم ویقین پیدا نکند زیراچه بسا کلام امام علی (ع) ظهور در امری دارد ولی احتمال خلاف هم دارد و یا کلام امام مجمل است و هیچ ظهوری ندارد حال چنین شخصی مثل کسی است که حکم واقعی را مستقیما از زبان قرآن بگیرد یعنی همان گونه که در اسناد به قرآن و اخذ از قرآن حکم را از مصدر و منبع اصلی گرفته و از ناحیه سند تردیدی ندارد همچنین است در اخذ حکم از سنت حقیقیه و این دو راهگشای بشرند منتهی قرآن ثقل اکبر و معصومین ثقل اصغرند و اما اگر جوینده ای حکم واقعی را نتوانست از طریق سنت واقعی بدست آورد و دسترسی به معصوم نداشت تا فعل و امضاء معصوم را مشاهده کند مثل خود ما که در عصر غیبت به سر می بریم دراینجا ما وظیفه داریم در مرتبه اول به قرآن مراجعه کنیم و در مرحله دوم به اخبار و احادیثی که از سنت یا از طریق تواتر یا از طریق اخبار آحاد به ما رسیده مراجعه می کنیم البته این روایات خودشان سنت نیستند ولی این روایات حکایت و نقل کننده از قول و فعل و تقریر معصوم هستند بنا براین نام این ها را باید سنت حاکیه و ناقله گذاشت (235)
فصل سوم : حجیت اجماعاجماع در لغت در معانی متعددی به کار برده شده است :
به معنی اعم از اتفاق یک امت یا اتفاق همه مردم و با اتفاق جمع قلیل و یا اعم از اینکه اتفاق در حکمی از احکام شرعیه باشد یا بر امری از امور عقلائیه و .... باشد(236)
و دراصطلاح عبارت است از اتفاق نظر فقهای اسلام در حکمی از احکام شرعی تعاریف دیگری برای اجماع کرده اند که قدر جامع آنها این است که: اجماع عبارت است از اتفاق نظر کسانی که اجماع آنها بر اثبات احکام شرعیه ارزش دارد بنابراین عوام و توده مردم مستثنی هستند(237)حال که با معنای لغوی و اصطلاحی اجماع آشنا شدیم می گوییم در دو مقام باید بحث کرد. 
الف-عقیده اصل سنت درباره اجماع
ب-اعتقاد علمای شیعه در باب اجماع 
الف-اجماع در مسلک عامه : آنان اجماع را با همین معانی که برایش ذکر کردیم یکی از منابع احکام شرعیه می دانند در مقابل کتاب و سنت و در عرض آنها .
ب-اجماع در مسلک امامیه :به عقیده ما اجماع اصالت ندارد و علمای شیعه برای خالی نبودن کتب اصولیه از این بحث آن را عنوان کرده اند و اجماع را یکی از منابع استنباط احکام شرعیه قرار داده اند ولی باید بدانیم که اشتراک ما با اهل سنت صرفا در نام و اسم اجماع است ولی تفاوت ماهوی و جوهری میان ما واهل سنت در رابطه با اجماع وجود دارد و آن اینکه اهل سنت برای اجماع به ما هو اجماع اصالت قائلند و در عرض کتاب و سنت آن را یک منبع برای اجتهاد می دانند ولی عالمان شیعی برای اجماع اصالت قائل نیستند بلکه اجماع را طریقی برای کشف قول معصوم می دانند .در حالی که نزد عامه اجماع ارزش ذاتی دارد و بر همین اساس علمای شیعه گاهی مسامحه نموده و بر اتفاق نظر گرچه اندکی که کاشف قطعی از قول معصوم باشد نام آن را اجماع می نهند با اینکه در اصطلاح این را اجماع نگویند چون اتفاق کل نیست و بالعکس اگر همه علمای عصر نظرشان یکی شد ولی کاشف از رای معصوم نبود اورا حجت نمی دانند ولو اصطلاحا بدان اجماع گویند گفتنی است :بنا به مسلک شیعه که اجماع اگر کاشف از قول یا فعل یا تقریر معصوم بود حجت است اجماع در ردیف سایر منابع استنباط احکام(عقل و قرآن وسنت) نیست بلکه در طول سنت است. به بیان دیگر اجماع یکی از طرق اثبات سنت است و نباید در عرض سایر منابع استنباط قرار گیرد .آری ، به مبنای اهل سنت اجماع یک دلیل مستقل است ، میتوان آنرا در ردیف سایر منابع استنباط قرار داد. (238)حال که اجمالا با دو عقیده عامه و خاصه آشنا شدیم از آنجا که تمام ملاک در اعتبار اجماع همین نکته است لذا برای توضیح و تفصیل مطلب می توانید به اصول فقه مراجعه کنید و ما به دلیل اطاله کلام از توضیح مطلب در اینجا معذور هستیم.
فصل چهارم: دلیل عقلیدانشمندان اصول در رابطه با دلیل عقلی در دو مقام بحث می کنند الف: در صغری مساله، ب:در کبری مطلب 
اما مقام اول : در این مرحله سخن از آشنایی با مصادیق متعدد حکم عقل است یعنی بحث در این است که در چه مواردی عقل حکم به ملازمه دارد و در کجا ها ندارد این قسنت را در بخشی دوم تحت عنوان (ملازمات عقلیه) بیان کردیم و معلوم شد ملازمات عقلیه دو شیعه دارد.
الف- مستقلات عقلیه :که عبارت است از اموری که حاکم علی الاطلاق در آنها عقل است یعنی صغری را عقل درک می کند و حاکم بر کبری هم عقل است و استنتاج هم عقلی است و این قسمت منحصر به یک باب است و آن باب حسن و قبح عقلی است 
ب- غیر مستقلات عقلیه: عبارت است از اموری که حاکم علی الاطلاق عقل نیست بلکه صغری را با استفاده از شرع درست
می کند و کبری کلی را که حکم به ملازمه می باشد خود عقل آن را درک می کند و از انضمام آنان صغری با این کبری حکم شرعی دیگری را استخراج می کند(239)
امامقام ثانی: در این مرحله سخن از حجیت آن احکام و ادراکات عقلیه است به این معنا که حکم شرعی استنباط شده از کتاب و سنت بدون تردید واجب الاتباع است ولی حکم شرعی مستنبط طریق حکم عقل آیا در حق ما حجت است و باید بر طبق آن متعبد شویم و عمل کنیم یا خیر حکم عقل حجت نیست و نمی توان به شارع استناد داد .
معظم اخباریین حجیت عقل را انکار نموده و می گویند احکام خداوند توقیفی است و جای دخالت عقل استقلالا نیست و معظم اصولیین می گویند حکم عقل حجت است و می توان به توسط آن حکم شرع را استنباط کرد حال باید دید که مراد از حکم عقل و دلیل عقلی کدام است.
حکم عقل بر دو گونه است 
الف- حکم عقل قطعی: که عقل ما از راه قطع به لزوم و قطع به ملازمه قطع بع لازم پیدا می کند 
ب- حکم عقل ظنی : که عقل ما از راه قیاس یا استحسان حرمت یا وجوب فعلی از افعال مکلفین را ثابت می کند ولی یقین به آن ندارد (240)
حال باید بدانیم که منظور اصولیین از آن حکم عقلی که یکی از منایع می باشد حکم عقل قطعی است ؟یا حکم عقل ظنی؟ طبیعی است که باید مراد حکم عقلی قطعی باشد بدلیل اینکه ما ادعا داریم که دلیل عقلی در مقابل کتاب و سنت یک منبع مستقل است و همانگونه که کتاب و سنت دو منبع قطعی بودند دلیل عقلی هم باید قطع آور باشد تا حجت باشد که حجیت قطع ذاتی و گرنه ارزش ندارد(241)
بعد از اینکه ما قطع به لزوم پیدا کردیم در مستقلات عقلیه حکم عقل و در غیر مستقلات حکم شرع است و پس از اینکه قطع به ملازمه بین حکم شرعی با حکم شرعی دیگر یا حکم عقلی با حکم شرعی دیگر پیدا کردیم آنگاه بی تردید قطع به لازم که همان حکم شرعی باشد پیدا خواهیم کرد ووقتی قطع آمد حجیت آن ذاتی است و هر قطعی از هر راهی و برای هر کس و در هر مکانی که حاصل شود حجت و لازم الاتباع است وکسی نمی تواند در حجیت آن مناقشه کند چرا که اگر حکم عقل حجت نباشد از چه طریقی می توانیم مانع را اثبات کنیم از کدام طریق توحید مانع اثبات شود؟از چه طریقی ثبوت نبی ثابت گردد و از همه بالاتر از چه طریقی می توانی اثبات کنی که خود وجود داری؟ افکارت وجود دارد؟پس انکار حجیت حکم عقل در دام سفسطه افتادن است با این بیانات به نظر اصولیین حجیت حکم عقل مسلم است و جای هیچ گونه ابهام وتردیدی نیست(242)
فصل پنجم :حجیت ظواهربحث از حجیت ظواهر یک بحث مستقل و جدا گانه ای نیست برخلاف حکم عقل که یک بحث مستقلی است دلیل مطلب آن است که خود ظواهر یک دلیل مستقل در قبال کتاب و سنت نیست بلکه متمم مبحث حجیت کتاب وسنت است و سر مطلب آن است که دسته قلیلی از آیات
و روایات جزء نصوص بوده و قطعی الدلاله می باشد و محتاج به این مطلب نیستند ولی معظم آیات و روایات ظهور در مطلب دارند ودلالتشان ظهوری است که احتمال خلاف هم در آن راه دارد و لذا نیاز داریم به اینکه ابتدا حجیت ظواهر را ثابت کنیم تا بتوانیم به ظواهر قرآن وسنت استناد کنیم .دانشمندان راه های مختلفی را برای بیان ظهور در معانی ذکر کرده اند که برخی از آن طرق مورد قبول همگان است و برخی محل نزاع است و آنها عبارت است از :
الف-استقراء: یعنی اینکه شخصی مجتهد تلاش کند و موارد متعدد استعمال یک لفظ را در کلام عرب جست وجو نماید آنگاه بر اساس برداشت و استنباط خویش عمل کند مشروط بر اینکه این مجتهد از اهل خبره و لغت شناس باشد فی المثل ماده امر مشترک لفظی است بین دو معنا (1. طلب 2. شی) و این ادعا را با دو شاهد ثابت کردیم یکی اختلاف مشتقات بود که اگر ماده امر به معنای (شی)باشد لفظی جامد بوده و مشتقاتی ندارد ولی اگر به معنای (طلب) باشد مبدء اشتقاق ماضی و مضارع و.... می باشد.
دیگری اختلاف جمعها بود که اگر امر به معنای (طلب) باشد بر ( اوامر) جمع بسته می شود و اگر به معنای (شی) باشد بر (امور) جمع بسته می شود از این قرائن و موارد استعمال و کیفیت استعمالات به آن نتیجه رسیدیم که اشتراک لفظی در کار است 
ب-تبادر
ج-صحت حمل و عدم صحت سلب 
د-اطراد و شیوع و همگانی بودن یک لفظ در یک معنا 
ه-مراجعه به اهل لغت(243)

وجه حجیت ظهور:
 

یگانه دلیل بر حجیت ظواهر عبارت است از بناء قطعیه عقلا و سیره عملی آنها این دلیل از دو مقدمه تشکیل شده است که هر دو مقدمه قطعی و یقین آور هستند و در نتیجه مطلوب و مدعا را بالقطع ثابت می کند 
مقدمه اول: عقلای عالم در غالب موارد برای فهماندن مقاصد و ابلاغ مرادات خودشان به دیگران بر ظواهر اعتماد و اتکا می کنند و به ندرت از نصوص استفاده می کنند و این سیره در سراسر شئون زندگی مردم حاکم است و اگر احتمال خلاف ظاهر هم باشد به چنین احتمالی اعتماد
نمی کنند 
مقدمه دوم: شارع مقدس هم یکی از عقلا عالم و رئیس العقلا است و علی القاعده باید همین مسلک عقلاء را داشته باشد و از طرفی مانعی هم از متحد المسلک بودن شارع با سایر عقلا وجود ندارد و از طرفی هم شارع از اخذ به ظواهر ردعی نکرده است بنابراین یقین می کنیم که این سیره نزد شارع ممضاء است 
نتیجه:همانطور که عقلاء در شئون زندگی اخذ به ظواهر می کنند و عند العقلاء ظواهر حجت است همچنین شارع هم در احکامش به همین ظواهر اعتماد نموده است و عند الشارع هم ظواهر حجت است(244)

نتیجه گیری:
 

با توجه به این مقاله به این نتیجه می رسیم که آنچنان که در بین برخی طلاب که نمی خواهند در مسیر اجتهاد گام بردارند و تمایل به رشته های دیگر دارند شایع شده که علم اصول کاربردی در رشته های دیگر علوم اسلامی ندارد صحیح نیست و ما با این مقاله تا حدودی ثابت کردیم که اگر کسی بخواهد در هر رشته ای از علوم اسلامی غیراز فقه نیز موفق باشد نیاز دارد که علاوه
بر دوره سه ساله اول که اصول می خواند در سطح دو هم اصول (رسائل و کفایه) را بخواند تا با روش اجتهادی شیخ آشنا شود و بتواند آنرا در رشته ای که وارد میشود به کار بندد لازم به ذکر است که با نظام آموزشی موجود در حوزه به نظر می رسد که رسیدن به این هدف مقداری مشکل باشد و لذا لازم است که مسئولین امر آن مقدار از مباحث اصولی که در هر رشته ای کاربرد دارد را معین کنند و در اختیار طلاب قرار دهند تا این دغدغه که چرا ما رسائل ومکاسب می خوانیم در حالی که می خواهند در رشته های دیگر تحصیل کنند از بین برود.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم مهر ۱۳۹۲ساعت 20:20  توسط مرصاد  | 

صحیح و اعم

صحیح و اعمّ


از ضمیمه ها و لوازم بحث گذشته مسأله (صحیح و اعمّ) است. اختلاف در این است که آیا می توان برای مصداق های الفاظ عبادات و معاملات، قیود زائدی نیز اضافه کرد یا نمی توان قیود زائد بر مصداق های آنها اضافه کرد؟

نکته: این بستگی ندارد که در الفاظ حتما حقیقت شرعیه ثابت گردد، چون در هر صورت این الفاظ - (حتی اگر به نحو تعیّنی نقل شده باشند) - توسط متشرّعه استعمال شده اند و شکی نیست که استعمال آنان تابع استعمال شارع مقدس می باشد و تفاوتی ندارد که به صورت حقیقت استعمال شده باشد و یا بصورت مجاز.

 

تعاریف و توضیحات

صحیح: یک نوع اعتقاد است و کسی که به صحیح بودن معتقد است را صحیحی می نامند. در این نوع اعتقاد آنها به حکم قاعده احتیاط یا برائت جائز نمی دانند که اجزاء و شروطی که توسط شارع مقدس وضع شده است، اضافه و یا کم شوند و مصداق های معنای الفاظ، به همان صورت و کیفیتی که توسط خود شارع نقل شده اند، صحیح هستند.

مثلا در مورد لفظ طواف، معنایی که شارع مقدس نقل کرده اند، 7 بار چرخیدن دور خانه کعبه می باشد. صحیحی ها معتقند که همین 7 بار باید اجرا شود و نمی توان آن را کم یا زیاد کرد و در صورت کم یا زیاد کردن نمی توان آن اعمال را، طواف نامید.

اعمّ: نوعی اعتقاد دیگریست که معتقدینش را اعمّی می نامند. در این صورت آنها با توجه به اصالة الاطلاق معتقند در صورتی که موضوع له، تمام اجزاء و شرایط لازم را نداشت و فقط قسمتی از اجزا یا شرایطی که شارع مقدس بازگو کرده را داشت، می توان آن را جزو مصداق های الفاظ و معانی به حساب آورد. یعنی مطلق بودن مصادیق اعم از شرایط و اجزا است.

مثلا در اینکه شارع گفته است که آزاد کردن بندگان ثواب دارد. طبق اصالة الاطلاق هر بنده ای را شامل می شود و قید مسلمان بودن یا نبودن او ملاک نیست. در این حالت بندگان اعمّ از مسلمان بودن می باشد.

نظر مظفر: مرحوم مظفر در عبادات صحیحی و در معاملات اعمّی بودند.


+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم مهر ۱۳۹۲ساعت 19:35  توسط مرصاد  | 

مطالب قدیمی‌تر